Här är de som prisades på Maishagalan 2015

Sedan år 2008 delas utmärkelser ut på Maishagalan för betydande gärningar som är kopplade till Afrika och diasporan i Sverige. Det var inte lätt att utse vinnare även i år, alla som nominerades har imponerande meriter. Här är de som prisades på Maishagalan 2015: Årets diasporapris Maishagalan 2015 Årets Diasporapris Bilan Osman

Du är ung, du är stark, du är modig, en viktig debattör i frågor som rör rasism, intolerans och mänskliga rättigheter. Det är svårt att förstå att ideologier centrerade kring denna uppfattning om skillnader fortfarande lever kvar i våra samhällen idag. 2014 tilldelades Bilan Osman ELSA-priset för sin konsekventa och engagerade antirasistiska opinionsbildning i sociala medier och andra sammanhang. Bilan Osman är en förebild för oss alla, gammal som ung.

Hederspriset Baker Karim

Den här pristagarens prestationslista är lång. Filmen har blivit både hans röst och tröst. Han förmedlar afrosvenska berättelser via film och arbetar aktivt mot stereotyper och fördomar. Baker Karim är initiativtagare till den uppmärksammade Blacklist som samlar afrosvenska kulturarbetare och som motverkar deras osynlighet i svenska kulturproduktioner.

Maishagalan 2015 hederspriset

Hedersomnämnandet Momodou Malcolm Jallow

Momodou Malcolm Jallow är för närvarande vice ordförande för Europeiska Nätvärket Mot Rasism ENAR. Han är även grundare och ordförande för Afrosvenskarnas Forum För Rättvisa. Han har lett en landsomfattande kampanj mot afrofobi i Sverige som ledde till den första fällande domen för hatbrott. Momodou Jallow är en av de två första valda politiker med afrikanskt ursprung i Malmö stad.

Årets entreprenör Elise Kabwe

Elise Kabwe är designer och modeskapare av rang med sitt företag Kabelis Design. Hon föddes i Paris och är uppvuxen i Stockholm med en utbildning vid International fashion school i Paris. Kostym till ”Gladiatorerna” ett underhållningsprogram som sänds på TV4 är ett bland många projekt på meritlistan.

Årets inspiratör Cecilia Gärding

Den här personen har varit en röst för den afrikanska diasporan såväl inom det akademiska som i kulturen. Cecilia Gärding aktiverade sig antirastiskt inom SSU redan som 13 åring, och som 16 åring fick hon Ernst Wigforst journalistiska pris för hennes arbete mot ungdomsvåld. Hon har även arbetat som sakkunnig för regeringen i frågor som rör antirasism. Det här är en mångsidig inspiratör som arbetat med film, tv, musik samt bokprojekt.

Årets artist Sara Galan

Dansare mot rasism startades av Sara Galan. Tanken är att länka dansare runt om i världen och göra videostafett till samma låt. Där alla gör samma dans i refrängen och sedan dansar man sina egna stilar i verserna.  Två av hennes videos till kampanjen gick viralt under mars och sågs av 8 miljoner på Facebook.  Meningen är att visa olika kulturuttryck genom dansen och lyfta röster mot rasism. #DancersAgainstRacism

Årets Afrikavän Fadder Direkt

Årets Afrikavän är en ideell förening som arbetar med direkt fadderverksamhet i byn Thioffior, Senegal.  Förutom fadderverksamheten har föreningen hjälpinsatser och projekt för fadderbarnen, deras familjer, övriga bybor, skolorna i byn, byns lilla vårdcentral som också fungerar som BB. Årets Afrikavän arbetar småskaligt men effektivt.

STORT Grattis till alla pristagare i årets Maishagalan!

Annons